ЭНЕРГЕТИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІК бойынша АЙМАҚТЫҚ БАСҚАРУ

08.00 - 17.00 (Мск)

Дс - Жм

Жұмыс істейміз, бүкіл Ресей

мен ТМД елдері!

Энергетикалық тиімділік санатын анықтауға болатын әдістер

Энергетикалық тиімділік санатын анықтауға болатын әдістер

Энергетикалық ресурстарды тиімді тарату туралы қамқорлық салушылар мен сәйкес спецификадағы тексеруші ұйымдарға ғимараттың энергетикалық тиімділік санатын анықтауға мәжбүр етеді. Екі он жылдық бұрын энергияны үнемдеу туралы аз ойлаған, сондықтан да энергетикалық тиімділік санатының тақтайшалары 90-шы жылдарға дейінгі салынған барлық үйлерде жоқ. Бірақ та заманауи әдістер жаңа құрылым объектілерінде ғана емес, сонымен қатар ескі ғимараттарда ресурстарды тұтынудың бастапқы көрсеткіштерін анықтауға мүмкіндік береді. Әртүрлі ерекшеліктері бар үйлер үшін энергетикалық тиімділік деңгейлерін анықтаудың спецификалық әдістері пайдаланылады.

Құрылыстың энергетикалық тиімділігін анықтаудың заманауи әдістері

Үйдің энергетикалық тиімділік санатын анықтау туралы сұраққа объектінің өз ерекшеліктерін, оның салынған жылдарын ескере отырып жауап берген жөн. Қайта құруға ұшырамаған ескі ғимараттар үшін жаңа салынған объектілерге қарағанда, бірегейлендірудің мүлдем басқа тәсілдері пайдаланылады. Зерттеудің барлығы төрт әдісі белгіленеді, олар нәтижелерді талдау негізінде ғимаратқа энергетикалық тиімділіктің әртүрлі санаты беріледі, бұл:

  1. Қысқа мерзімді өлшеулерге негізделген әдістеме. Спецификалық инженерлік құралдар мен жүйелер көмегімен алынатын қысқа мерзімді өлшемдер кешенін зерттеу қарастырылады. Нәтижесінде құралдың өндірушілері ұсынған көрсеткіштермен салыстыратын статистика мәліметтері пайда болады. Әдіс жаңа құрылыстағы тұрғын үйдің энергетикалық тиімділік санатын анықтау үшін жарамды.

  2. Ұзақ мерзімді сериялық өлшеіулерге негізделген әдістеме. Оның көмегімен ұзақ уақыт бойы пайдалануда болған үйдің энергетикалық тиімділік санатын бағалауға болады. Мұнда ресурстарды тұтынудың мерзімдік және үздіксіз өлшемдері ескеріледі.

  3. Ресрустарды тұтынуды есептеу аспаптарының көрсеткіштерін талдау әдістемесі. Барлық ғимараттағы ұзақ мерзімді өлшеулер де назарға алынады.

  4. Компьютерлік үлгілеуді пайдалану әдістемесі ол орналасқан ғимарат пен аймақтың ерекшеліктерін ескере отырып энергияның ықтимал шығынын болжауға мүмкіндік береді.

үйдің энергетикалық тиімділік санатын көрсетілген әдістердің кез келгенін қолдана отырып анықтау мүмкін екендігіне қарамастан, үшінші нұсқа біршама объективтік және адекватты деп танылған.